הגר אלפרוביץ' ושות' רואי חשבון - חוק עידוד השקעות הון
השארת פרטים ליצירת קשר:
מהו החוק לעידוד השקעות הון?
חוק עידוד השקעות הון במתכונתו הראשונית נחקק בשנת 1959, זאת במטרה לעודד יזמים להקים מפעלים אשר יפתחו את כושר הייצור בארץ והגדלת הייצוא, כמו גם הענקת אמצעים לחברות ישראליות  להתחרות בשווקים הבינלאומיים, החוק מקנה הטבות בשיעורי המס, בנוסף החוק מקנה הטבות יתר למפעלים המוקמים בפריפריה. 
החל משנת 2011 בוצע שינוי בהוראות החוק לעידוד השקעות הון, מאמר זה מציג את ההטבות במתכונת השינוי שבוצע.
שיעורי המיסוי על הכנסתה המועדפת של חברה הנכנסת לתחולת החוק עומד על שיעור שבין 9%-16%, בהתאם למיקום המפעל.
שיעורי המיסוי על חלוקת הדיבידנד עומד על 20%.

למי מיועד ההטבות בחוק?
•    חברות לפיתוח תוכנה, אפלקציות, משחקים וכדומה המעניקות ללקוחות זכות שימוש בתוכנה.
•    חברות לפיתוח אתרי אינטרנט.
•    חברות יצרניות המוכרות מוצרים אותן הן ייצרו, לרבות רכיבים שיוצרו בעבורם.
•    הכנסות ממחקר ופיתוח בעבור תושבי חוץ.
•    בתי מלון, אשר מספר הלינות של תושבי חוץ עולה בהם על 25% מסך הלינות במלון לשנת מס או חישוב ממוצע ל-3 שנים.
•    בנינים להשכרה, בניינים המכילים דירות להשכרה לתקופה של חמש שנים לפחות.
•    על כלל החברות לעיל חלה הדרישה כי חלק מההכנסות מקורן יהיה מחו"ל.

פירוט ההטבות
•    על ההכנסות ממפעל מועדף כמפורט לעיל יחולו שיעורי מס של 9% לחברה הממוקמת באיזור פיתוח א' ו-16% לחברה הממוקמת בשאר חלקי הארץ, כל זאת לעומת שיעור מס של 26.5% על הכנסות של חברה רגילה. 
•    נוסף על כך תינתן לחברה בעלת מפעל מועדף אחוזי פחת מוגדלים בכל שנה.
•    שיעורי המיסוי על חלוקת דיבידנד עומד על 20% לעומת 30% לבעל מניות מהותי בחברה רגילה.
•    על הכנסה חייבת או שבח ריאלי ממכירה או השכרה של בניין להשכרה יחולו שיעורי מס של 11% לחברה, 18% לחברת משקיעי חוץ ו-20% ליחיד.

המאמר לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, המלצה או ייעוץ מקצועי. 
בעלי המשרד הינם יוצאי מס הכנסה אשר במסגרת תפקידם טיפלו בתיקי חברות אשר ביקשו להיכלל בהטבות של חוק עידוד השקעות הון. ניתן לפנות למשרדנו לצורך קבלת יעוץ מקיף וטיפול בבקשה

חוק עידוד השקעות הון

 
כל הזכויות שמורות להגר אלפרוביץ' ושות' רואי חשבון
 סניף ירושלים: רחוב כנפי נשרים 13 , (בית ענבר) קומה 3
 סניף פתח תקווה: רחוב המפעלים 7 קומה 2 

   דוא"לoffice@hacpa.net