הגר אלפרוביץ' ושות' רואי חשבון - חברה או עצמאי
השארת פרטים ליצירת קשר:

חברה או עצמאי

עצמאי או חברה בע"מ

חברה בע"מ
חברה בע"מ הינה יישות משפטית, אשר במהותה נפרדת מבעל המניות. הפעילות הכלכלית מתבצעת במסגרת אותה יישות משפטית, וזאת תוך כדי שמירה על חיץ בין החברה לבעלת המניות.
עצמאי (עוסק מורשה)
עצמאי, לעומת  זאת, מפעיל את עסקו באופן ישיר וללא חיץ. מיסוי הפעילות העסקית במתווה פעילות של עצמאי מתבצע באופן ישיר ברמת בעל העסק.

היתרונות והחסרונות העיקריים לפעילות במסגרת חברה
הגבלת אחריות
אחריותו הכספית של בעל המניות מוגבלת עד לסכום ההשקעה שלו במניות החברה, בכל תביעה ו/או טענה כספית, לא ניתן לרדת לנכסיו הפרטיים של בעל המניות בחברה. (למעט במקרים חריגים בהם בוצעו עבירות פליליות על-ידי בעל המניות).

פיקוח ובקרה
חברה מחויבת (בהתאם לתקנות מס-הכנסה) בשיטת החשבונאות הכפולה, שיטה זו על אף מורכבותה היחסית מאפשרת מעקב אחר נתיב הכסף בחברה, ומתוך כך יכולת הפיקוח והבקרה משתפרת בצורה משמעותית. לפיקוח ולבקרה הנובעים משיטת הרישום כאמור, קיים משנה חשיבות כאשר הפעילות העסקית מתבצעת על-ידי מספר שותפים. יש לציין כי רישום ספרי החשבונות בשיטת החשבונאות הכפולה מייקר את עלות הנהלת-החשבונות השוטפת, ואת עריכת וביקורת הדוחות הכספים השנתיים.

יתרון תדמיתי
פעילות במסגרת חברה מקנה לפעילות דימוי מכובד ורציני יותר מפעילות במסגרת של עצמאי, הן במישור הפעילות מול לקוחות החברה, והן במישור הפעילות מול ספקי החברה.

תכנוני מס
פעילות במסגרת חברה, מקנה למתכנן המס מסגרת רחבה יותר של פעילות, אשר כתוצאה ממנה ניתן במקרים רבים להקטין את חבות המס בפועל.
מעבר לכך, במידה והפעילות העסקית מניבה רווחים שנתיים שעולים של 300,000 ₪ בשנה ניתן לחסוך בתשלומי המס הנובעים מהפעילות העסקית.


 
כל הזכויות שמורות להגר אלפרוביץ' ושות' רואי חשבון
 סניף ירושלים: רחוב כנפי נשרים 13 , (בית ענבר) קומה 3
 סניף פתח תקווה: רחוב המפעלים 7 קומה 2 

   דוא"לoffice@hacpa.net